Senja by Heart inngår samarbeid med Hurtigruten Norway og Hurtigruten Expeditions

 

Senja by Heart i Torsken på Senja inngår utstrakt samarbeid med reiselivsgiganten Hurtigruten. I løpet av 2023 vil 6000 gjester fra Hurtigruten Norway og Expeditions turer besøke Torsken for å oppleve kystkulturen på Senja. Samarbeidet har stor betydning for Senja by Heart, men vil også kunne gi muligheter for andre reiselivsaktører i regionen.

Senja by Heart er en lokaleid nystartet reiselivsbedrift som i løpet av kort tid har etablert seg som en lokal aktør innen bærekraftig reiseliv. Hittil har eierne investert ca 40 millioner kroner i å etablere et tidsaktuelt reiselivstilbud med fasiliteter som hytter, leiligheter, pub og restaurant i tillegg til å bygge opp et bredt spekter av aktiviteter som dekker både natur, tradisjonell kystkultur og moderne næringsliv.

Høsten 2022 hadde Hurtigruten Expeditions sitt første anløp i Torsken på Senja. I overkant av 150 gjester fra bl.a. Argentina, England og USA ble fraktet med RIB fra MS Maud og inn til kai. Her kunne de ta del i en rekke spennende aktiviteter som det å smake på tradisjonsmat fra Senja, deltakelse på adventsfest og besøk ved produksjonsanlegg for laks. Tiltaket var svært populært, og dette var startskuddet på et større strategisk samarbeid for bærekraftig reiseliv på Senja. Nå lanseres et ambisiøst program for 2023.

«Det er fantastisk artig å se at de reiselivsproduktene vi har klart å skape har interesse og at de gir oss en mulighet til å vise fram Torsken og Senja som en destinasjon for bærekraftig reiseliv. Erfaringen fra i fjor var at vi kunne tilby unike opplevelser til Hurtigrutens gjester og nå ser vi at de kommer tilbake med nesten 20 båtanløp», sier Fredd Wilsgård, daglig leder i Senja by Heart as.

I løpet av 2023 vil Hurtigruten Expeditions med skipene MS Otto Sverdrup og MS Maud legge til i fjorden i Torsken hele elleve ganger. I tillegg vil MS Trollfjord ha totalt åtte besøk ved kai. Gjestene vil kunne ta del i en rekke spennende aktiviteter under besøkene slik som matopplevelsen Senja Tasting, kulturvandring i Torsken, el-sykkelturer, RIB tur, fjelltur og omvisning på produksjonsanlegg for sjømat. Under besøket vil gjestene få se å høre om hvordan sjømat fra Senja produseres på en bærekraftig måte.

«Det vi erfarte i fjor var at gjestene ville ha et variert og ekte tilbud av bærekraftige aktiviteter og opplevelser. Vi har allerede klare produkter som tech-turer til moderne sjømatproduksjon, el-sykkelturer, RIB-turer, matopplevelser og kulturvandringer. Dette er aktiviteter som fenger en «explorer-turist» og som de liker å fortelle om – og som forhåpentligvis gir mersalg ved at de vil komme tilbake», sier Jørgen Wang, salgs- og markedssjef i Senja by Heart.

Med 19 anløp forventes det om lag 6000 gjester i Torsken i løpet av året. Besøkene åpner for flere mulige samarbeidsformer med øvrige reiselivsaktører på Senja. Det kan være alt fra koordinerte aktiviteter til egne stands i forbindelse med besøkene. Spesielt viktig har det vært for både Senja By Heart og Hurtigruten at besøkene ikke skal være til ulempe for de som bor i Torsken. I 2022 opplevde vi et cruiseskip som ankret opp i Bergsfjorden, satte ut egne båter og brukte området i egen regi. Dette ble det sterke reaksjoner på, og både Senja By Heart og Hurtigruten er opptatt av å ikke havne i en slik situasjon. Vi jobber derfor frem tilbud som primært er knyttet til Senja By Heart og Wilsgårds eksisterende aktiviteter. Der vi tar aktiviteter til det offentlige rom, blir det viktig at vi sørger for at verdien for bygda blir merkbar, noe vi ser skaper muligheter for positiv aktivitet som også vi som bor her kan ha nytte av.

Hurtigruten er en stor og profesjonell samarbeidspartner. Det har vært lærerike prosesser knyttet til utviklingen av samarbeidet.  «Her er det rom for å skape enda flere tilbud basert på ulike krav til gjestens fysiske form, tidsbruk og interessefelt. Jeg vil derfor oppfordre gode naboer og idérike senjaværinger til å ta kontakt slik at vi kan utvikle et enda sterkere tilbud. Vi trenger flere samarbeidspartnere for å løfte denne muligheten vider og vise fram Senja og vår historie til gjester fra hele verden», avslutter Fredd Wilsgård.

Fakta om Senja by Heart
Senja by Heart er en familiebedrift som tilbyr opplevelser, lokal mat og overnatting i det idylliske fiskeværet Torsken på Senja. Familien Wilsgård har i flere generasjoner «drevet havet» gjennom fangst og etter hvert havbruk. Aktiviteten har gjennom årene økt til å bli både stedets og områdets største arbeidsplass innen sjømat. Ett ønske om å satse inne reiseliv vokste frem. Med hjerte for bygda ønsker brødrene Wilsgård å skape ett aktivt og attraktivt fiskevær.

Kontaktinformasjon
Fredd Wilsgård, daglig leder, Senja by Heart, mail: fredd@wilsgaard.no / mob: 905 73 554‬ Jørgen Wang, salgs- og markedssjef, Senja by Heart, mail: jorgen@senjabyheart.no / mobil 958 06 066